Chrome extension Soi Giá

Xem lịch sử giá tiki, shopee...
Đã hỗ trợ Tiki.vn, sắp hỗ trợ Shopee.vn và Lazada.vn (hãy theo dõi Facebook để cập nhật thông tin)
Ảnh chụp màn hình:

Video hướng dẫn